Ddiscore Software Organization LTD

Serdecznie Witamy w miejscu gdzie rozpoczyna się fundament każdego programu, projektu, strony internetowej, serwisu czy aplikacji.
Uruchamianie ulubionego narzędzia na serwerze w dowolnym miejscu i budowanie nowej infrastruktury nigdy nie było takie łatwe, kiedy mamy do dyspozycji tyle struktur uporządkowanego kodu.

Jaka jest Nasza Misja i Cele?

Naszą misją jest przede wszystkim Tworzenie kodu na podstawie standardu technologii EC, EC CME i EC CMS oraz jego wydawanie Organizacji Atvhh.
Celem działań jest przyspieszenie metody rozwojowej projektów, które mają duże znaczenie dla społeczeństwa w państwie gdzie są one budowane i rozpowszechniane.

Historia. Skąd się wzieliśmy?

Ddiscore Software Organization LTD tak naprawde było kiedyś częścią CAI Atvhh Media Platform i w momencie powstania platformy odgrywało jedną z kluczowych roli w realizacji usług.
Ddiscore utożsamiany jako dział produkcji dokumentacji kodu po niezgodnościach ze standardami istniejącymi w ogólnie przyjętych normalizacjach, zmienił sposób filtracji danych.
Takie praktyki nie spodobały się przełożonym co doprowadziło do rozpadu działu i odłączenia go od platformy w roku 2010.
Dział w platformie Atvhh nie był nazywany "Ddiscore", jego prawdziwa nazwa to: "Dział Dynamicznych Szkiców jądra". Jednak rozpad działalności tej jednostki organizacyjnej oraz odłączenie jej z obiegu platformy był tylko "zawieszeniem broni".
Właściciel stwierdził, że dopóki twórcy nie znajdą wspólnego języka wszystkie materiały zostaną uwięzione w archiwum.
Trwające rozmowy na temat ujednolicenia informacji, dotyczących składu kodowania i konstrukcji fundamentalnych serwisów, doprowadziły do wyodrębnienia się "Działu Dynamicznych Szkiców jądra" w osobną, niezależną organizację, która mimo sprzeciwów i tak była częścią platformy z uwagi na posiadaną własność praw autorskich przez Centrum Atvhh.
Przepisy ustanowione dla wydzielonej jednostki nie były, aż tak restrykcyjne dzięki czemu w roku 2011 oficjalnie "Dział Dynamicznych Szkiców jądra" zmienił nazwę na "Ddiscore Software Organization LTD".
Skrót "DDISCORE" przyjęto z angielskiego języka: "Draft Dynamic is Core" co w przekładzie na język polski oznacza "Dynamiczny Szkic jest jądrem", wkrótce potem dodano do nazwy "Organization LTD".

Obecnie Ddiscore.

Ddiscore Software Organization LTD jest organizacją projektującą konstrukcje stron sieciowych, aplikacji i projektów będących połączeniem bibliotek popularnych aplikacji serwerowych i środowisk programistycznych, które mogą być instalowane za pomocą jednego kliknięcia w laptopie i komputerze stacjonarnym lub w maszynie wirtualnej na hostowanych kontach (chmura wirtualna).
Ddiscore Dba o kompilacje i konfiguracje aplikacji i wszystkich ich zależności a w szczególności: kodu konstrukcyjnego, zewnętrznych bibliotek, langów i ich konstrukcji, kodów dla baz danych).
Niektóre wcześniejsze dokumentacje dały początek pakietom programistycznym, które udostępniane są jako rodzime instalatory maszyn wirtualnych.
Te pakiety aplikacji zapewniają spójną, bezpieczną i optymalną pracę użytkownika podczas wdrażania dowolnej aplikacji, na dowolnej platformie.

Zalety działalności Ddiscore Software Organization LTD

Do głównych zalet należy:
- Przyszpieszenie pracy aplikacji,
- Przyszpieszenie tworzenia dowolnego projektu,
- łatwość implementowania dodatków, wtyczek, modułów do danej aplikacji lub serwisu,
- Zmniejszenie rozmiaru na dysku,
- łatwiejsze wyszukiwanie błędów,
- Darmowe wsparcie dla firm posiadających rekomendację,
- Dostępność serwisu technicznego w internecie,
- Pakiety aktualizacyjne,
- Szablony konstrukcyjne,
- Biblioteki dedykowane i pobieranie odpowiednich instalacji,
- Rozwojowość wszystkich projektów oraz uwzględniane starszych metod działania,
- Możliwość współpracy

Co jeszcze?

Ddiscore Software Organization LTD ułatwia poznanie struktur tworzących serwisy internetowe.
Ponadto organizacja tworzy konstrukcje kodu wielu języków programowania i języków strukturalnych m.in. Javascript, j8, java, a-script. vbs, vba, c++, pascal, HTML, XML, TPL, CSS, SQL, PHP.
Projekty tworzone przez Organizacje Ddiscore Software często są dodatkową pomocą dla szybszego rozwoju większego projektu.
Z rozwiązań, które wciąż udoskonalają specjaliści z różnych środowisk programistycznych korzysta głównie organizacja CAI Atvhh Media Platform, ponieważ jako główny dostawca usług projektu "tooreen" jest właścicielem Ddiscore Software.
Wobec tego produkty jakie są dostępne w ofercie wykorzystują jednostki Atvhh:

1) Centra informacyjne oraz medialne:
CAI Atvhh Media Platform
NCDS [Network Cinema Digits Starter]
Newword Translate Bench
Shondeggraff [dźwiękoszczyt]
Music-hhed [ryyvercer specification]
Jedy-technologies
K&M website
H-construction
Telecomunication HHED
Hherethheyc Polska
Atvhhinfo

2) Wyszukiwarki:
Google
Bing
Ask

3) Portale społecznościowe:
Facebook
Twitter
MySpace
Nasza Klasa [planuje się odłączenie tego portalu z usług Ddiscore Software z powodu braku współpracy]
o2 (tlen)

3) Instytucje i fundacje:
Atvhh Fundation
Veerectdrook S.I.

4) Download:
4shared
Bergfiles

Nasza organizacja prowadzi ścisłą współpracę z opensource, w3c, phpkode, borland, linux, bitnami.

Wszelkie sugestie na temat Naszych usług prosimy kierować pod adresem:
ddiscore@atvhh.pl

Copyright (prawa autorskie)